SERVICIUL DE PRODUCERE ŞI FURNIZARE ENERGIE TERMICĂ

 

Serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul
Medgidia face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde
totalitatea activităţilor privind producerea şi distribuţia energie termice, desfăşurate la
nivelul municipiului Medgidia în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi
preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective socialculturale
şi agenţi economici.

Sistemul centralizat de alimentare cu agent termic al municipiului Medgidia are în
componenţă 4 centrale termice de cvartal (CT 6, CT 7, CT 10 şi CT 15) şi 3 puncte
termice (PT 8, PT 12 şi PT 16).

Preţul local pentru producerea şi distribuţia energiei termice în municipiul
Medgidia este:
355,38 lei (inclusiv T.V.A.) – pentru instituţii publice şi agenţi economici
224,56 lei (inclusiv T.V.A.) – pentru populaţie (asociaţii de proprietari)
Diferenţa dintre preţul local de producere şi preţul de furnizare către populaţie, în
cuantum de 130,82 lei (inclusiv T.V.A.), este suportat de către bugetul local al
municipiului Medgidia.

 

[ENERGIE TERMICĂ]

 

Sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice oferă următoarele
avantaje:
– eficienţă energetică ridicată;
– exploatare simplă din partea consumatorului, deoarece nu implică activităţi de
aprovizionare cu combustibil, întreţinerea şi supravegherea funcţionării
echipamentelor;
– siguranţă pentru consumator comparativ cu sursele de încălzire individuale;
– un nivel redus de emisii poluante.

Alte lucrări executate către terţi sunt:
– reparaţii/înlocuiri tronsoane reţea distribuţie agent termic (căldură şi apă caldă);
– reparaţii/înlocuiri tronsoane reţea alimentare cu apă potabilă în subsolul
blocurilor;
– reparaţii/înlocuiri tronsoane reţea de canalizare menajeră în subsolul blocurilor;
– reparaţii/înlocuiri instalaţii sanitare.