DESCRIEREA SOCIETĂȚII

DESCRIERE

APOLLO ECOTERM S.R.L. este o societate cu răspundere limitată cu asociat unic CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA, având sediul social în localitatea Medgidia, Bdl.Independenţei Nr.12 A.

S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. este înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr.ORC: J13/1496/2010, CIF RO 27312152, având un capital subscris şi vărsat de 20.000 lei. Cont IBAN:RO07 RNCB 0118 1177 5566 000, deschis la BCR Medigdia Cont IBAN:RO97 TREZ 2315 069X XX02 3035, deschis la Trezoreria Medgidia. E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, www.apolloecoterm.ro, telefon 0341456524, fax: 0341456529.

In actul constitutiv este precizată o perioadă nedeterminată de funcţionare. Natura aporturilor din cadrul societăţii noastre sunt în numerar şi prestaţiile în muncă şi creanţele nu constituie aport.

S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. lucrează în prezent cu Primaria municipiului Medgidia, asociaţii de proprietari, agenţi economici din municipiul Medgidia şi zonele limitrofe.