SERVICIUL DE PRODUCERE ŞI FURNIZARE ENERGIE TERMICA

Serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Medgidia, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice si cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, distribuirea şi furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul municipiului Medgidia sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social – culturale şi operatori economici.

Municipiul Medgidia dispune de sistem centralizat de alimentare cu energie termică realizat între anii 1960-1980, sistem ce a fost modernizat începand cu anul 2003 şi continuându-se modernizarea centralelor termice şi a retelelor aferente până în 2008.

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termicăa al municipiului Medgidia, are în componenţă 5 centrale termice de cvartal ( CT4, CT6, CT7, CT10 si CT 15) si 3 puncte termice ( PP8,PT12 si PT16).

În 2003 a fost modernizată centrala termică nr.4 fiind schmbate în totalitate echipamentele existente cu unele moderne care funcţionează pe gaze naturale. Însă, reţelele de distribuţie aferente acestei centrale nu au fost reabilitate.

În anul 2006 au fost modernizate centralele CT6 si CT8. Modernizarea a constat în înlocuirea totală a echipamentelor vechi şi a reţelelor de distribuţie prin înlocuirea acestora cu ţeavă preizolată şi din contorizarea tuturor consumatorilor. De asemenea, centrala termica nr.8 a fost transformată în punct termic aferent lui CT6.

În 2007 s-a finalizat modernizarea centralelor CT7 si CT 10. S-au schimbat atât echipamentele cât şi reţelele de distribuţie, realizându-se în acelaşi timp şi contorizarea la nivel de branşament. În acelaşi timp, centralele termice nr.12 şi 16 au fost transformate în puncte termice alimentate din CT 10.

Tot în 2007, au fost înlocuite şi echipamentele din CT15, însă fără a se reabilita reţelele de distribuţie a agentului termic.

Preţul local pentru producerea şi distribuţia energiei termice în municipiul Medgidia este:

370,31 lei ( inclusiv T.V.A.) – pentru instituţii şi agenţi economici;
234,00 le ( inclusiv T.V.A.) – pentru populaţie (asociaţii de proprietari);

Diferenţa dintre preţul local de producere şi preţul de furnizare către populaţie, în cuantum de 136,31 lei( inclusiv T.V.A.), este suportat de către bugetul local al municipiului Medgidia.

Sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice ofera următoarele avantaje:
– eficienţă energetică ridicată;
– exploatare simplă din partea consumatorului, deoarece nu implică activităţi de aprovizionare cu combustibil, întreţinerea şi supravegherea funcţionării echipamentelor;
– siguranţă pentru consumator comparativ cu sursele de încălzire individuale;
– un nivel redus de emisii poluante;
– facilitatea aplicării unor politici locale de investitii în domeniul eficienţei energetice şi a îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.