SECŢIA DRUMURI ŞI INFRASTRUCTURA

Activitatea principală a acestei secţii este întreţinerea şi repararea drumurilor publice, amenajării întregului domeniu public al municipiului Medgidia:

astupat traversări şi gropi în carosabil;
turnat plombe sfalt;
reparat trotuare;
reamenajare trotuare;
refacere alei;
ridicat trotuar;
reabilitare trotuare;
umplutură cu rest de freză;
refacere trotuare;
refacere carosabil;
amenajări alee şi rigole preluare ape pluviale;
ridicat trotuar şi turnat asfalt;
confecţionat şi montat balustradă pentru persoanele cu handicap locomotor;
executat terasamente pentru alimentare cu energie electrică;
montat bordură şi executat trotuar de protecţie;
amenajare parcare şi prelungire trotuar;
înfiinţat trotuare;
delimitare şi pietruire alei;
împietruire;
montat bordură mare pentru delimitat alei;
reabilitare străzi;
turnat beton la rampe de acces;
montat stâlpi pentru iluminat;
montat indicatoare rutiere;
montat coşuri de gunoi;

Lucrările efectuate pentru care s-au înregistrat cheltuieli materiale au avut impact direct asupra gradului de confort al localităţii, respectiv pentru menţinerea drumurilor de interes local într-o stare relativă a circulaţiei.

Ele s-au efectuat asupra infrastructurii tehnico-edilitare, asupra bunurilor de interes şi folosinţă publică care aparţin potrivit legii domeniului public.

Un alt obiectiv al acestei secţii îl reprezintă curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţionare a acestora pe timp de polei, îngheţ sau ninsori.

Această activitate de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice, precum şi toate lucrările efectuate asupra carosabilului şi trotuarelor se efectuează cu ajutorul utilajelor din dotare evidenţiate în inventarul bunurilor date spre administrare S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L.Utilaje aflate în dotare: Fiat Hitachi, Ifron, Wolla, cilindru compactor, CT 50 APA, CT.05.DWH. care funcţionează şi autogreder, autobasculantă defecte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.